Proč je třeba studovat ekonomii?

14.12.2010

Jak již vyplývá ze samotného názvu katedry, katedra ekonomie Vysoké školy ekonomie a managementu zajišťuje mimo jiné i výuku ekonomie. Samotná ekonomie je nejčastěji vyučována odděleně v podobě mikroekonomie a makroekonomie. Jako na drtivé většině vysokých škol ekonomického zaměření v České republice, ale i ve světě, jsou na Vysoké škole ekonomie a managementu oba tyto předměty vyučovány na základní (bakalářské studium) a pokročilé (magisterské studium) úrovni. S úvodními kurzy mikroekonomie a makroekonomie se studenti naší školy setkávají jako vůbec s prvními vyučovanými předměty. To není náhoda. Mikroekonomie a makroekonomie vytvářejí teoretický základ pro další navazující předměty – ekonomiku podniku, hospodářskou politiku, makroekonomickou analýzu i (možná pro někoho překvapivě) management a marketing.
Nebudeme si nalhávat, že by se mikroekonomie a makroekonomie řadily mezi (pro většinu studentů) „málo obtížné“ předměty. Opak je často pravdou, a to i přes fakt, že se (zejména v základních) kurzech snažíme eliminovat na nezbytně nutnou výši používání abstraktních modelů a matematických formalizací. Studenti se v průběhu studia obou předmětů setkávají s nepřeberným množstvím výrazů a pojmů, se kterými se pravděpodobně nikdy v minulosti nesetkali. Tyto výrazy a pojmy však tvoří společný jazyk, který je třeba pro to, abychom mohli diskutovat a analyzovat ekonomické jevy a vyhnuli se případnému nedorozumění pramenícímu z toho, zda všichni máme na mysli to „samé“. Pro zjednodušení reality využívá ekonomie mnoho modelů. A opět ze stejného důvodu, porozumění si navzájem, je třeba znát, na jakých předpokladech jsou tyto modely vystavěné a jak jsou konstruované jejich jednotlivé části. Ale pozor, tyto modely se nesmíme učit jen pro ně samotné. Slouží jako pomůcka pro lepší pochopení jednotlivých ekonomických jevů, které nás obklopují běžně v životě. Jediným výsledkem studia ekonomie v žádném případě nesmí být pouhé memorování daných pojmů a správných posunů křivek (často jen z důvodu úspěšného složení zkoušky), které navíc student velmi rychle vypustí z paměti. Student by se měl snažit dané problematice skutečně porozumět. Měl by si neustále klást otázky typu: A proč?; Proč to tak je?; Lze využít alternativní řešení problému?; Jaké má dané řešení výhody a jaké nevýhody? Je třeba se rozhlédnout kolem sebe, otevřít si běžný denní tisk a pokusit se nad některými informacemi zamyslet s využitím aparátu používaného v ekonomii. Tak lze zjistit, že ekonomie opravdu není odtržená od reality, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ekonomie je užitečnou pomůckou, která nám všem může usnadnit život v mnoha rozličných situacích.

komentáře (0)
Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Další články autora: