Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Proč je třeba studovat ekonomii?

Jak již vyplývá ze samotného názvu katedry, katedra ekonomie Vysoké školy ekonomie a managementu zajišťuje mimo jiné i výuku ekonomie. Samotná ekonomie je nejčastěji vyučována odděleně v podobě mikroekonomie a makroekonomie. Jako na drtivé většině vysokých škol ekonomického zaměření v České republice, ale i ve světě, jsou na Vysoké škole ekonomie a managementu oba tyto […]